Категория "B"- само за 629 лв.

Категория "С" - само за 599 лв.

шофьорскикурсове.com

Категория С

(151 гласа, рейтинг 5.00 от 5)

КАТЕГОРИЯ C

Лице с правоспособност за управление на МПС от категория “С” има право да управлява товарни автомобили, чиято допустима максимална маса надвишава 3500 кг.

Към тях може да се прикачва ремарке с допустима максимална маса не повече от 750 кг.

Шофьор с книжка категория C има право да управлява и МПС от категорията „ТКТ”

След завършен курс в категорията C, шофьорите имат право и възможност да започнат курс в категория C+E след една година


Изисквания и документи

към кандидата за започване на курс за придобиване на щофьорска книжка за тежкотоварни автомобили и камиони - категория С:

 • Навършени 21 години

– 18 години – при условие, че кандидатът притежава удостоверение за професионална квалификация, придобита след посещение на курс и успешно издържан изпит и категория „В“ 

 • Шофьорска книжка – категория „B” 
 • Диплома за завършено образование /мин. основно/ 
 • Психотест 
 • 1 бр. снимка паспортен формат 
 • Лична карта

Продължителността на курса за категория „С“ е около 20 дни.


Обща характеристика и съдържание на обучението

Шофьорският курс включва два модула на обучение – теоретичен и практически.
Теоретичното обучение, което е общо 14 учебни часа включва:

 • "Превоз на товари" – обучението се провежда в модерно оборудван с мултимедия учебен кабинет и при учебния автомобил. При завършване на модула обучаваният трябва да притежава знания за: 
  • Правилата относно работното време на екипажите на превозните средства извършващи превоз на товари; 
  • Правилата за използване на тахографите; 
  • Факторите за безопасността на движението, свързани с превозвания товар; 
  • Необходимите документи във връзка с превоза; 
  • Договорите за превоз на товари.
 • "Общо устройство на МПС" – обучението се провежда в модерно оборудван с мултимедия учебен кабинет. При завършване на модула обучаваният трябва да притежава знания за: 
  • Конструкцията и принципите на действие на основните агрегати, възли и уредби на автомобила; 
  • Методите за установяване на неизправност по превозното средство;
  • Извършване на задължителни ежедневни прегледи и основни операции, за да се поддържа технически изправен автомобила;
  • Знания основни правила по техника на безопасност.

Практическото обучение включва модул "Управление на МПС" на товарен автомобил, който е с продължителност 20 учебни часа. При завършване на модула обучаваният трябва да притежава знания и умения за: 

 • Подготовка на автомобила за движение; 
 • Управление на различни предавки;
 • Работа с органите за управление и маневриране с автомобила; 
 • Безопасно управление на автомобила при различни пътни условия.

Обучението по "Управление на МПС" е индивидуално, като продължителността на един учебен час е 50 минути. Провежда се на учебна площадка, на пътища в населено и извън населено място и на автомагистрала (при възможност) с учебния автомобил.

Лицата, които кандидатстват за придобиване на правоспособност за управление на МПС категория С и имат правоспособност за управление на МПС от категория В, преминават обучение, което обхваща съдържанието на трите модула. Лицата, които кандидатстват за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория С и притежават правоспособност за управление на МПС от категория С1, преминават обучение, което обхваща съдържанието на модул  "Общо устройство на МПС".

Изпит за придобиване на правоспособност

Лицата, които кандидатстват за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория С полагат теоретичен и практически изпит. Теоретичният изпит се провежда писмено, чрез тест. Тестовете за провеждане на изпита съдържат въпроси по модулите "Превоз на товари" и "Устройство на МПС" и съдържат 30 въпроса, разпределени в два изпитни листа по 15 въпроса. Изпита се счита за успешно положен, когато кандидатът е допуснал не повече от 3 грешни отговора. До практическия изпит се допускат само кандидатите издържали успешно теоретичния изпит. Практическият изпит се провежда по пътища в населено място.

По изискване на Държавна Автомобилна Инспекция /ДАИ/ Автошколата провежда вътрешни изпити по теория и по практика. След  вътрешен изпит обучаемия се явява на външен изпит пред ДАИ.

Коментари   

0 #5 Радослав 29-08-2021 20:55
Много добра школа! Доволен съм от отношението и от инструктора Рангелов. Препоръчвам!
Цитиране
0 #4 Василева 11-04-2021 16:02
Доволна съм! Беше ми необхидима С категория за работата ми.Много ми помогнахте и получих изключително добро отношение и спокойствие, след преминатия курс. :roll:
Цитиране
0 #3 Milen Georgiev 30-10-2020 18:31
Още един коментар от мен за перфектно изкаран курс при тях. Всичко ми беше обяснено много подробно и си изкарах изпита без никакъв проблем. Явно си държат на работата и на качеството, браво! ;-)
Цитиране
0 #2 Асен Благоев 09-09-2020 15:41
Напълно съгласен за Емил - страхотен преподавател е!
Цитиране
+1 #1 Петър 07-04-2020 10:36
Изкарах при тях категория "C" преди време. Страшно съм доволен от инструктора ми Емил Рангелов!
Цитиране

Добавете коментар


Защитен код
Обнови