Категория "B"- само за 629 лв.

Категория "С" - само за 599 лв.

шофьорскикурсове.com